SZKOLENIA

Szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji naszej kadry

W ramach poszerzania wiedzy i kwalifikacji naszych pracowników, oraz rozwijania ich kompetencji organizujemy wewnętrzne szkolenia, które prowadzone są przez naszych ekspertów i praktyków poniższych tematów szkoleniowych.

Wszystkie poniższe tematy szkoleń trenowane są na 3 etapach zaawansowania (podstawowy, zaawansowany I i II stopnia) z zakresu:
• ustawy o ochronie danych osobowych
• prawa bankowego
• monitoring i prewencja
• modele rozmowy z dłużnikiem: windykacja, doradztwo, negocjacje
• telewindykacja należności ratalnych sektora bankowego
• telewindykacja należności sektora komercynego oraz biznesowego
• elastyczność w negocjacjach – force\’ing, a pasywne zapowiadanie sankcji
• negocjacje z wykorzystaniem technik NLP
• negocjacje windykacyjne z wykorzystaniem technik ARMADA DEBT SOL.
• skip oraz skip tracing – odnajdywanie pośredniego kontaktu do dłużnika
• technik presji społecznej w negocjacjach z trudnymi dłużnikami
• prawo w windykacji – wykorzystanie przepisów kodeksu cywilnego
• prawo w windykacji – wykorzystanie przepisów kodeksu karnego
• psychologia dłużnika i metodologia prowadzenia negocjacji
• psychologia i perswazja w negocjacjach
• techniki wywierania wpływu w negocjacjach
• stres i techniki walki ze stresem
Oprócz tego dla kadry menedżerskiej ARMADA Polska i przyszłych liderów zespołów organizujemy szkolenia z zakresu kierowania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie:
• kierowanie poprzez cele
• kierowanie projektem windykacyjnym
• coaching, a coaching windykacyjny
• style przywództwa i postawy pracowników
• podstawy przywództwa sytuacyjnego
• podstawy przywództwa zespołowego
• zarządzanie zmianą
Oprócz bogatego wachlarza szkoleń wewnętrznych cyklicznie organizujemy naszym pracownikom szkolenia zewnętrzne prowadzone przez najlepszych trenerów w Polsce.

Proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacji? Wszystkie nadesłane do ARMADA Polska aplikacje przekazywane są do Departamentu Human Resources, gdzie poddawane są szczegółowej i bardzo wnikliwej analizie pod kątem profilu zawodowego i predyspozycji kandydatów do oferowane w ogłoszeniu stanowiska pracy.
Jak wygląda proces rekrutacji?
Wszystkie nadesłane do ARMADA Polska aplikacje przekazywane są do Departamentu Human Resources, gdzie poddawane są szczegółowej i bardzo wnikliwej analizie pod kątem profilu zawodowego i predyspozycji kandydatów do oferowane w ogłoszeniu stanowiska pracy. Zwracamy tym samym uwagę aby przed wysłaniem do nas aplikacji dobrze przygotować swoje CV oraz list motywacyjny.
Wyselekcjonowanych kandydatów zapraszamy na pierwszy etap procesu rekrutacji, na który składa się spotkanie ze specjalistami ds. rekrutacji. Podczas rozmowy badane są dotychczasowe doświadczenia zawodowe kandydatów, ich wiedza, osobowość oraz predyspozycje do zajęcia oferowanego stanowiska.
W zależności od przebiegu rozmowy i oceny kandydata przez osoby prowadzące spotkanie możliwe jest bardziej szczegółowe badanie kandydata w postaci przeprowadzenia symulacji na wybrany temat powiązany z oferowanym stanowiskiem, testami psychologicznymi i kompetencyjnymi.
Po pozytywnym zakończeniu powyższych etapów rekrutacji kandydat zapraszany jest na spotkanie z przyszłym przełożonym, który przeprowadzi rozmowę ściśle związaną ze specyfiką oferowanego stanowiska, być może przeprowadzi kolejną symulację oraz, który ostatecznie podejmie decyzję o akceptacji kandydata i przedstawi warunki zatrudnienia.

Informacje podstawowe

Praca w ARMADA Polska Sp. z o.o. to wielki, nieustający rozwój w branży windykacji. Będąc częścią branży windykacyjnej, w pracy stawiamy przede wszystkim na kreatywność i innowacyjność.
Praca w ARMADA Polska Sp. z o.o. to wielki, nieustający rozwój w branży windykacji.
Będąc częścią branży windykacyjnej, w pracy stawiamy przede wszystkim na kreatywność i innowacyjność. Niezbędny jest dla nas również duży entuzjazm i zaangażowanie. Dążymy do tego, by nasze usługi wewnętrzne i zewnętrzne realizowane były na jak najwyższym poziomie i dostarczały naszym Klientem maksymalnej satysfakcji.
Aby to osiągnąć nasi pracownicy muszą wykazać się elastycznością i umiejętnością pracy w zespole według jasno określonych norm, zasad i wytycznych.
W sposób rygorystyczny podchodzimy do dyscypliny pracy.
Wymagamy od naszych pracowników pełnego dostosowania się zarówno do regulaminu i zasad pracy, jak i poszanowania kodeksu pracy.
Naszym kandydatom oferujemy karierę w zdrowym i zgranym środowisku pracy, który gwarantują:
• utalentowani ludzie
• innowacyjne, śmiałe projekty windykacyjne
• wyzwania zawodowe
• profesjonalizm
• przyjazna atmosfera pracy
• dostęp do najnowszych technologii
• dzielenie sie wiedzą i doświadczeniem
• praca w firmie odnoszącej sukcesy w branży windykacji
• telefony komórkowe w zależności od stanowiska
• spotkania i wyjazdy integracyjne
• wycieczki firmowe
• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy.
W planach Spółki znajduje się również wprowadzenie w przyszłości:
• prywatne ubezpieczenie medyczne
• pakiety sportowe
Jesteśmy dumni, że udało nam się zebrać zespół doświadczonych profesjonalistów, którzy pracując w ARMADA Polska, mają idealną okazję do tego żeby łączyć pracę z pasją. To właśnie dzięki nim Spółka ma aspirację do zdobycia statusu lidera w branży.
Ty również chcesz stać się częścią tego zespołu?
Zapraszamy do emocjonującej kariery w ARMADA Polska!

Wybierz stanowisko, które Cię interesuje i prześlij swoją aplikację zgodnie z instrukcją zawartą w ogłoszeniu.
Jeśli Twoja aplikacja wyda nam się interesująca wówczas odezwiemy się.
Pamiętaj, by w aplikacji zamieścić klauzulę: \”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.\”