Umowa z liderem rynku pożyczek

Umowa z liderem rynku pożyczek

wpis2
Nowy Rok rozpoczynamy od zawarcia umowy z jednym z liderów rynku pożyczek i chwilówek

ARMADA Polska wpływa w nowy rok z kontraktem na obsługę masowych pakietów wierzytelności jednego z liderów rynku szybkich pożyczek gotówkowych i tzw. „chwilówek”.

W ramach obowiązującej umowy Spółka będzie prowadzić czynności operacyjne zarówno telefoniczne, jak i terenowe, wobec dłużników umów wypowiedzianych, a także znajdujących się w czasie okresu wypowiedzenia. Działania windykacyjne mają za zadanie normalizację zagrożonych umów, a także szybkie odzyskanie środków, których dłużnicy nie oddali mimo nakazu zwrotu całości pożyczonych pieniędzy przez wierzyciela.

Podpisany kontrakt jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Spółki, dzięki której stajemy się jednymi z najbardziej skutecznych windykatorów odzyskujących wierzytelności również w tym segmencie konsumenckim.