POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości

System zarządzania jakością

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zadowolenie naszych Klientów, a tym samym spełnienie ich wymagań i oczekiwań, ARMADA Polska Sp. z o.o. podjęła strategiczną decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) opartego o normę ISO 9001 w obszarze windykacji.

Pragniemy, aby świadczone przez Spółkę usługi w zakresie windykacji odbywały się na jak najwyższym poziomie. Powyższą misję chcemy realizować zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz najnowszymi trendami, aby osiągnąć cele:

Wewnętrzne:
• Określenie procesów składających się na wykonanie usługi windykacji
• Określenie procesu postępowania w przypadku reklamacji
• Nadzór, kontrolę i rozwój tych procesów
• Określenie i nadanie kompetencji i odpowiedzialności
• Umożliwienie pracownikom uczestniczenia w procesie rozwoju SZJ
• Ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
• Ciągłe doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz SZJ
• Stosowanie najnowszych technologii zwiększających jakość usługi

Zewnętrzne:
• Ciągłe podwyższanie jakości świadczonych usług
• Wzrost wiarygodności wśród Klientów
• Wzrost zadowolenia wśród Klientów
• Wzrost konkurencyjności Spółki na rynku
• Pozyskanie nowych Klientów w oparciu o wysoką jakość usługi windykacji

Zarząd ARMADA Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.