BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo

Nota prawna

Wszystkie informacje zawarte na stronach WWW ARMADA Polska Sp. z o.o. mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ARMADA Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji umieszczonych na jej stronach WWW.

Wszelkie prawa autorskie do treści i materiałów graficznych umieszczonych na stronach WWW ARMADA Polska Sp. z o.o. stanowią wyłączną własność Spółki. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów opublikowanych na stronach WWW ARMADA Spółka z o.o. zabronione bez zgody władz spółki.
Ochrona danych i tajemnic
Ochrona danych i tajemnic
ARMADA Polska Sp. z o.o. jako organizacja przetwarzająca dane osobowe oraz objęte tajemnicą bankową przykłada najwyższą wagę do kwestii bezpieczeństwa i ochrony. Spółka znajduje się pod ochroną zewnętrznej, wyspecjalizowanej w wielopoziomowych zabezpieczeniach fizycznych oraz logicznych firmy.

Przetwarzane dane chronione są poprzez wdrożone systemy i procedury bezpieczeństwa i ochrony informacji, uwzględniających wymagania Ustawy RODO oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Każdy z zatrudnionych pracowników firmy zanim rozpocznie przetwarzanie danych podpisuje deklarację o poufności, która zobowiązuje go do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych przez Klienta ARMADA Polska, a także wszelkich pozostałych danych związanych z procesami windykacyjnymi realizowanymi w Spółce. Zatem każdy z pracowników przed uzyskaniem dostępu do danych jest poddany procedurze weryfikacji tożsamości oraz potwierdzenia jej za pośrednictwem systemu loginów i haseł cyklicznie zmienianych. Tym samym fizyczny dostęp do aplikacji mają tylko i wyłącznie pracownicy zarejestrowani i posiadający certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające im przetwarzanie wskazanych danych.

Wszelkiego rodzaju czynności operacyjne zabezpieczane są sprzętowo i programowo poprzez wprowadzone systemy szyfrowania i zabezpieczania przesyłanych informacji. Wszystkie tego rodzaju czynności są monitorowane, nadzorowane oraz rejestrowane przez wewnętrzny system kontroli.