REKRUTACJA

 

DOŁACZ DO ZESPOŁU
I ZAPLANUJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ


Rozpoczęcie pracy w ARMADA Polska Sp. z o.o. otwiera przed pracownikami nieograniczone możliwości kształtowania swojego dalszego rozwoju i kariery w obszarze windykacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Branża, w której realizujemy naszą misję i wizję jest tak ogromną dziedziną, że wiedzę i kompetencje można w niej rozwijać latami.
W ARMADA Polska Sp. z o.o. pozwalamy naszym pracownikom na niezależne myślenie, na wykorzystywanie ich wiedzy, doświadczenia i motywacji do spełnienia celów, misji i wizji Spółki. Pracownicy każdego szczebla naszej organizacji są nieustannie skoncentrowani na wizji ARMADA Polska, a także wyróżniają się prawdziwym zaangażowaniem bardzo często manifestowanym zdolnością do poświęceń.
W ARMADA Polska Sp. z o.o. tworzymy zdrowe zespoły, których pracownicy nie tylko skupiają się na wynikach firmy, realizacji wyznaczonych celów oraz dobrej obsłudze naszych Klientów, ale również na pomnażaniu dobra Spółki. [czytaj dalej]

ASSESSMENT CENTER

W wybranych przypadkach proces rekrutacji opiera się o metodę Assessment Center, w której rekruci analizowani są przez praktyków zarządzania, a także doświadczonego psychologa. Dzięki tej metodzie ARMADA Polska uzyskuje kompleksową informację o kandydatach, a także diagnozuje ich potencjał w konktekście danego stanowiska. W zależności od stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy tworzony jest zestaw odpowiednich narzędzi, za pośrednictwem których kandydaci mogą się wykazać np. symulacje interaktywne, analizy przypadków, koszyk zadań, testy psychologiczne albo zadania opierające się o poszukiwanie faktów. Assessment Center ułatwia wybór najodpowiedniejszej osoby na dane stanowisko. Pozwala również na uzyskanie cennych informacji, możliwych do wykorzystania również po zatrudnieniu (wprowadzenie w kulturę organizacyjną, motywowanie, planowanie ścieżki kariery).

DEVELOPMENT CENTER

Stosowane w ARMADA Polska badania kompetencji pracowników mogą opierać się o metody Development Center. Dzięki niemu ARMADA Polska diagnozuje potencjał zawodowy pracowników, na podstawie którego optymalnie dobiera kierunek rozwoju, a także najskuteczniejszy sposób motywowania danego pracownika. Dla potrzeb Development Center tworzony jest zestaw odpowiednich narzędzi, za pośrednictwem których kandydaci mogą się wykazać np. symulacje interaktywne, analizy przypadków, koszyk zadań, testy psychologiczne albo zadania opierające się o poszukiwanie faktów.

CO POWINNO ZAWIERAĆ CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Jeśli kandydat podejmuje decyzję o umieszczeniu zdjęcia zwracamy uwagę, że profesjonalne są wyłącznie zdjęcia paszportowe lub do dowodów osobistych - przestrzegamy przed umieszczaniem w dokumentach aplikacyjnych zdjęć z wakacji, imprez, uroczystości rodzinnych czy sesji fotograficznych.
WYKSZTAŁCENIE

WYKSZTAŁCENIE

Szkoły i/lub uczelnie wyższe ukończone, lub te, w których kandydat się uczy z zaznaczeniem w jakim trybie się uczy/studiuje (np. zaocznie lub wieczorowo). Bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednią chronologię, czyli na samej górze listy umieścić należy najświeższe dane. Informacje dotyczące szkół podstawowych są zbędne. Kandydat z wyższym wykształceniem może pominąć szkoły podstawowe i średnie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Podobnie jak w przypadku wykształcenia ważna jest chronologia. Zasady są identyczne. Kandydat wpisując swoje doświadczenia zawodowe określa nazwę pracodawcy, pełnione stanowisko i główne zadanie za jakie był odpowiedzialny i z których był rozliczany przez przełożonego.
POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenia, kursy i praktyki, znajomość języków obcych, a także zainteresowania. Informacje te należy wpisać w swoje CV gdyż dają one obraz cech i umiejętności jakimi dysponuje kandydat. Przestrzegamy przed wpisywaniem nieprawdziwych informacji, ponieważ podczas rozmowy rekrutacyjnej specjaliści na pewno zechcą je zweryfikować.

LIST MOTYWACYJNY

Prosimy aby wszyscy kandydaci zanim załączą do aplikacji swój list motywacyjny oddali się refleksji i odpowiedzieli na kilka kluczowych pytań:

• Dlaczego chcę pracować w ARMADA Polska?
• Dlaczego jestem najlepszym kandydatem na ogłoszone stanowisko pracy?
• Czy spełniam wszystkie wymagania z ogłoszenia?
• Które wymagania spełniam całkowicie, a w których muszę się jeszcze podszkolić?
• Jak widzę swój rozwój zawodowy w ARMADA Polska na przestrzeni najbliższych 3 lat?
• Jeśli jestem obecnie zatrudniony w innej firmie to dlaczego chcę zmienić pracę?
• Jeśli nigdy wcześniej nie byłem zatrudniony to dlaczego ARMADA Polska powinna dać mi szansę?