WINDYKACJA

PROFESJONALNA WINDYKACJA

Co wyróżnia zespół ARMADA Polska?

Know-how, w sferach:
– prowadzenia negocjacji windykacyjnych
– prowadzenia negocjacji biznesowych
– kierowania zespołem
– controllingu
– budżetowania
– znajomości obszaru wierzytelności i windykacji

Kreatywność, w sferach:
– przygotowywania atrakcyjnego i skutecznego procesu dla danego projektu opartego o interesy naszych Klientów
– wyboru narzędzi windykacyjnych
– prowadzenia komunikacji i negocjacji z dłużnikiem

Skuteczność, w sferach:
– ustalania i realizacji przyjętych procesów windykacji
– ustalania i realizacji przyjętych planów budżetowych
– uzyskania zamierzonego końcowego efektu projektu

Komunikacja, w sferach:
– biznesowej
– zespołowej

Ponadto nasz zespół cechuje:
– ambicja
– kreatywność
– samodzielność
– komunikatywność
– umiejętność analitycznego myślenia

Profesjonalna WINDYKACJA nie jest wyłącznie dla wybranych.
To obowiązek każdej firmy, która chce odnieść sukces rynkowy!
Przygotowując proces obsługi windykacyjnej dla naszych Klientów zawsze dokonujemy dokładnej analizy przekazanych pakietów zleceń, by przyjąć najbardziej efektywne wnioski strategiczne.

Po szczegółowej analizie:
• kategorii i rodzaju zleceń,
• specyfiki produktu,
• typie osoby zadłużonej,
• wieku osoby zadłuzonej
• wielkość przeterminowania wierzytelności,
• status sprawy (przedsądowa, nieagencyjna, poagencyjna, poegzekucyjna)
• klasyfikacji dłużników pod kątem geolokalizacji
• innych elementów, które są ważne dla Klienta

Tworzymy koncepty kreatywne i szczegółowe mechanizmy akcji, każdorazowo dostosowane do sytuacji rynkowej i specyfiki przekazywanych portfeli wierzytelności, wyzwań i założonych celów.
Każdego Klienta traktujemy w sposób indywidualny i dlatego rozpoczynając współpracę od podstaw tworzymy mechanizmy komunikacji z dłużnikami dla potrzeb obsługiwanych projektów wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i najnowsze trendy w windykacji należności. W zależności od rodzaju spraw i oczekiwanego przez naszych Klientów efektu końcowego dobieramy odpowiednie, najbardziej efektywne kanały i techniki komunikacji.

Natomiast wraz z rozpoczęciem realizacji procesu monitorujemy jego przebieg i badamy reakcję dłużników na poszczególne jego elementy by na bieżąco móc interweniować i optymalizować zastosowane procedury operacyjne. Automonitoring prowadzonych czynności, badanie jego wpływu na osiągane skuteczności oraz pełna gotowość do implementacji zmian mają na celu podnieść proces do poziomu doskonałości. Przy podejmowaniu tych decyzji opieramy się na naszym doświadczeniu oraz na usystematyzowanych narzędziach analitycznych.