SEKTOR KLIENTA

SKIP TRACING

Skutecznie odnajdujemy dłużników!

Zbieranie informacji jest jednym z kluczowych elementów współczesnego dochodzenia należności. SKIP TRACING jest narzędziem, dzięki którego jesteśmy w stanie odnaleźć kontakt do osoby zadłużonej w sposób pośredni lub bezpośredni.

Dochodzenie wierzytelności dla firm windykacyjnych!

Jesteśmy w stanie, w sposób skuteczny, obsługiwać pakiety wierzytelności dla Wierzycieli wtórnych! Prowadzimy działania (w zakresie obowiązującego prawa) i ustalamy faktyczne możliwości finansowe osób zadłużonych, a następnie zawieramy porozumienia na mocy których zaczynają oni regulować swoje zobowiązania.
Dla naszych klientów prowadzimy działania w zakresie dochodzenia wierzytelności wynikające z:

  • debety na rachunkach rozliczeniowo-oszczędnościowych (ROR)
  • kredyty gotówkowe
  • kredyty samochodowe po odbiorze pojazdu
  • rachunki telefoniczne
  • Tego rodzaju sprawy wymagają indywidualnego podejścia – my to potrafimy!
Windykacja pakietów przedsprzedażowych

Oferujemy szybką usługę pakietów przeznaczonych na sprzedaż! W krótkim czasie dokonujemy weryfikacji pakietów pod kątem poprawności przygotowania do sprzedaży.
Usługę kierujemy do firm decydujących się na sprzedaż pakietów wierzytelności i chcą przed wystawieniem go do sprzedaży dokonać weryfikacji jego potencjału.

Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Jesteśmy ekspertami specjalizującymi się w szybkim odzyskiwaniu długów po bezskutecznej egzekucji komorniczej osób fizycznych.

Na tym etapie windykowane są tylko i wyłącznie umowy oznaczone najwyższym stopniem trudności, bądź spisane na straty – czyli takie, które są po bezskutecznej egzekucji/egzekucjach komorniczych.

Są to sprawy bardzo trudne, wymagające od negocjatora pełnego profesjonalizmu oraz bardzo dużego doświadczenia, pozwalającego na swobodne działania z zachowaniem najwyższych standardów obsługi. Obsługą tych spraw zajmują się najwyższej klasy eksperci, którzy gwarantują uzyskanie satysfakcjonującego wyniku przy minimalizacji efektu złego PR.

Windykacja sektora wierzytelności bankowych

Polubowna windykacja zaległości z sektora bankowego (kredyty gotówkowe, ratalne, samochodowe i hipoteczne) na etapie przed lub po wypowiedzeniu umowy.

W zależności od stopnia zaawansowania sprawy, nasze działania mają na celu albo przywrócenie osoby zadłużonej do statusu klienta, lub odzyskanie całości zadłużenia wypowiedzianej umowy.
Nasze doświadczenie w obsłudze produktów bankowych wynika z bieżącej obsługi spraw dla banków (bezpośrednio) oraz podczas obsługi portfeli dla wierzycieli wtórnych.

Sektor wierzytelności bankowych w ARMADA Polska to zespół profesjonalnych negocjatorów, dbających o wizerunek instytucji finansowych, które reprezentujemy, a także przekonanych, że reputacja jest jednym z kluczowych elementów składających się na wartość firm w tym sektorze.

W ARMADA Polska wiemy, jak newralgicznego znaczenie nabiera umiejętność profesjonalnego budowania i zarządzania relacjami z zadłużonymi konsumentami, a także jak istotne jest skuteczne, a zarazem bezpieczne komunikowanie się z ich szeroko rozumianym otoczeniem. W zależności od potrzeb i wymagań poszczególnych banków proces zawsze jest przygotowany zgodnie z wytycznymi.

Podejmowane czynności windykacyjne mają na celu odzyskanie dla Państwa zadłużenia w jak najszybszym okresie czasu, przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych narzędzi operacyjnych i technologii jakimi dysponuje ARMADA Polska Sp. z o.o.

W zależności od specyfiki przekazanych spraw nasze działania operacyjne dzielimy na dwie metody windykacji:

Soft Collection

Tryb „miękki” obsługi wierzytelności. Na tym etapie nasze działania koncentrują się na wyjaśnieniu przyczyn powstania zaległości Państwa Klientów, wskazaniu im rozwiązań mających na celu uniknięcie opóźnień w przyszłości oraz polubownym rozwiązaniu zaistniałego problemu, jakim jest przeterminowanie płatności, które skutkować może rozwiązaniem umowy. Naszym celem jest jak najszybsze odzyskanie zaległej kwoty jak i uświadomienie klientowi iż dotychczasowe jego postępowanie jest szkodliwe dla dalszej współpracy z Państwem. Na tym etapie przeterminowanie Klienci posiadają już od 1 do 3 zaległych rat. W tym wypadku nasze działania telefoniczne wspieramy pismem kierowanym bezpośrednio do dłużnika, wzywającym go do natychmiastowej spłaty zaległej kwoty. Jeśli sytuacja tego wymaga do dłużnika wysyłany jest również windykator terenowy.

Hard Collection

Tryb twardy obsługi wierzytelności. Jest to niezwykle istotny moment zarówno dla klienta jak i Państwa. Na tym etapie obsługiwane są również umowy już wypowiedziane przed skierowaniem ich do egzekucji komorniczej. W tym momencie ważą się losy dalszej współpracy i możliwości powrotu do zawartej umowy. Klienci na tym etapie przeterminowania posiadają wypowiedziane umowy kredytowe.

Windykacja sektora wierzytelności korporacyjnych
Polubowna windykacja zaległości dłużników z sektora wierzytelności korporacyjnych zarówno z sektora osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych (B2B/B2C)

W zależności od stopnia zaawansowania długu nasze działania mają na cel albo przywrócenie dłużnika do statusu klienta, lub odzyskanie całości zadłużenia wypowiedzianej umowy czy przeterminowanych faktur.
W ramach windykacji sektorze korporacyjnego obsługujemy Klientów z obszaru:

  • Telefonii komórkowych
  • Leasingów
  • Usług telekomunikacyjnych
  • Ubezpieczycieli
  • Wydawnictwa

oraz wszelkich firm świadczących usługi w branży B2B

Windykacja sektora wierzytelności szybkich pożyczek

Polubowna windykacja zaległości dłużników z sektora szybkich pożyczek i chwilówek udzielanych zarówno przez instytucje finansowe, oraz parabanki.
Sektor wierzytelności szybkich pożyczek i chwilówek obsługiwany jest przez zawodowych windykatorów w ARMADA Polska, którzy posiadają doświadczenie w windykacji dłużników tego sektora.

Mamy doświadczenia w windykacji chwilówek i wiemy, jak szybko odzyskiwać te długi!.

Koncentrując się na budowaniu pozycji rynkowej ARMADA Polska poprzez wysoką jakość i skuteczność świadczonych usług dla naszych Klientów, podchodzimy bardzo indywidualnie do opracowywanych przez nas strategii operacyjnych, adaptując je każdorazowo do aktualnej sytuacji rynkowej i specyfiki produktu i konsumenta danego Klienta.

Podejmowane czynności windykacyjne mają na celu odzyskanie dla Państwa zadłużenia w jak najszybszym okresie czasu, przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych narzędzi operacyjnych i technologii jakimi dysponuje ARMADA Polska Sp. z o.o.