NASZA HISTORIA

NASZA HISTORIA

Geneza ARMADA Polska

ARMADA Polska Sp. z o.o. powstała wskutek połączenia wieloletnich doświadczeń w zakresie zarządzania obszarem windykacji sektorów bankowych oraz komercyjnych z najwyższymi standardami kompleksowej obsługi klienta w zakresie długofalowych relacji biznesowych.

Założyciele Spółki zdecydowali się połączyć zdobytą wiedzę w zakresie zarządzania i obrotu wierzytelnościami w celu powołania projektu windykacyjnego oferującego wyspecjalizowany i ukierunkowany na skuteczność w działaniu przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Jako menedżerowie windykacji zarządzali portfelami windykacyjnymi największych polskich banków, firm leasingowych, operatorów telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, sieci telewizji kablowej, a także firm z sektora komercyjnego B2B.

Doświadczenie menedżerów windykacji zdobywali w największych polskich bankach, firmach windykacyjnych oraz kancelariach prawnych. Spółka prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów jakości obsługi portfeli windykacyjnych, przy jednoczesnej realizacji procesu osiągania satysfakcjonujących wyników przy sprawiedliwym, pełnym zaangażowania i szacunku do wszystkich włączonych w ten proces osób i instytucji. Metody zarządzania ukierunkowane są na wyzwalanie siły i potencjału skupionego wokół Spółki zespołu specjalistów, ekspertów i menedżerów windykacji w celu umożliwienia im jeszcze efektywnej, pełnej wyzwań i bardziej satysfakcjonującej pracy.
Kadra zarządzającą ARMADA Polska Sp. z o.o. cechuje się wiedzą na poziomie eksperckim w E-Learningu (jako program długoterminowego doskonalenia umiejętności negocjacyjno-handlowych), zarządzaniu obszarem windykacji, jak i oraz zasobami materialnymi oraz niematerialnymi.

Wiedzę merytoryczną uzyskali wskutek licznych szkoleń organizowane przez firmy GEKKO, TRAINING PARTNERS rozwijających poszczególne zagadnienia tematyczne związane z w/w obszarami. Wiedza uzyskana wskutek szkoleń wewnętrznych z zakresu wykorzystania KC, KPC, prawa bankowego i handlowego, ustawy o ochronie danych osobowych przez lata była stosowana w praktyce przez założycieli spółki w czasie ich dotychczasowej pracy jako menedżerów windykacji w bankach i firmach windykacyjnych. Stosowana w praktyce wiedza wykorzystywana była w procesie odzyskiwania przeterminowanych należności zarówno z sektora B2C jak i B2B (w tym w obsłudze wielomilionowych kontraktów).

Zdobyte doświadczenie zdecydowali się przekształcić w 2010 roku we własny projekt windykacyjny ARMADA Polska Sp. z o.o., który powstał aby oferować klientom Spółki unikalny i wyprofilowany pod indywidualne potrzeby naszych partnerów biznesowych system zarządzania portfelami windykacyjnymi.
Proces zawsze dopasowany jest do wymagań i oczekiwań naszych klientów, a dzięki szerokiemu spektrum wiedzy, doświadczenia i narzędzi operacyjnych oferowany jest produkt, dający przede wszystkim korzyść, jaką jest wysoki procent skutecznego odzysku należności przy jednoczesnej gwarancji zachowania najwyższych standardów jakości obsługi. Tak ważnej w dbaniu o dobry wizerunek naszych klientów w oczach dłużników i opinii publicznej.