POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Nota prawna

Gromadzone i przechowywane dane uzyskane przez stronę WWW ARMADA Polska Sp. z o.o. wykorzystywane są celów technicznych i statystycznych, z zachowaniem ich pełnego bezpieczeństwa. Uzyskane przez witrynę WWW dane są chronione i nie są udostępniane innym firmom.

Jako administrator danych osobowych, dbamy o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. ARMADA Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych administrowana przez ARMADA Polska Sp. z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie ze strony WWW ARMADA Polska Sp. z o.o. oznacza akceptację regulaminu korzystania ze stron WWW ARMADA Polska Sp. z o.o.

 

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony ARMADA Polska Sp. z o.o.:

Regulamin korzystania ze stron WWW ARMADA Polska Sp. z o.o.:

1. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania ze stron WWW:
• MS Internet Explorer – wersja 6.0 i wyższe,
• Mozilla Firefox – wersja 2.0 i wyższe,
• Opera – wersja 9.2 i wyższe.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron WWW ARMADA Polska Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

3. ARMADA Polska zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony WWW, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.

4. ARMADA Polska udostępniając na stronie WWW treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony WWW wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach strony WWW, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

6. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

7. ARMADA Polska zastrzega sobie prawo do możliwości używania mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.

8. ARMADA Polska może gromadzić informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.

9. ARMADA Polska gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.
Ochrona i zabezpieczenia
Ochrona i zabezpieczenia
ARMADA Polska Sp. z o.o. jako organizacja nastawiona rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zasobów materialnych, niematerialnych oraz wszelkich informacji przetwarzanych w firmie podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, znajdujących się w siedzibie firmy, na które składają się:

• Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pomieszczeń w firmie, poprzez całodobowy monitoring pomieszczeń, przez autoryzowaną firmę ochroniarską

• Ograniczenie dostępu poszczególnych pracowników do pomieszczeń objętych dodatkową ochroną poprzez wprowadzenie elektronicznych kart dostępu

• Wprowadzenie, obligatoryjnie, deklaracji zachowania poufności danych, w posiadanie jakich wchodzi każdy z pracowników

Dzięki tym aspektom dajemy gwarancję bezpiecznej obsługi windykacyjnej oraz efektywności w naszych działaniach z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.
Zabezpieczenia techniczne
Zabezpieczenia techniczne
Wewnętrzna sieć informatyczna skonstruowana jest na systemie gwarantującym jej bezpieczeństwo, a co za tym idzie odporność na ataki zewnętrzne, w wyniku czego jest stabilna i wydajna. System ochrony danych i przepływu informacji oparty jest zarówno o rozwiązania sprzętowe, jak i programowe, zaś wszelka elektroniczna poczta przychodząca/wychodząca jest monitorowana i skanowana pod kątem obecności wirusów, oraz informacji w nich zawartych.

Infrastruktura sprzętowa zaadaptowana jest do nieustającej i bezawaryjnej pracy dzięki zabezpieczeniom i zasilaczom bezprzerwowym. W trybie codziennym wykonywane są kopie zapasowe (back-up) danych, które przechowywane są w bezpiecznym miejscu.

Zaplecze techniczne 2014-04-24
Zaplecze techniczne

• System umożliwiający masową wysyłkę wiadomości głosowych (VMS) oraz krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz wiadomości FLASH na numery komórkowe oraz stacjonarne.

• Cyfrowa centrala telefoniczna jest system abonenckim integrującym w sobie nowoczesne rozwiązania typu VoIP, CTI, LAN/WAN oraz tradycyjne technologie telefoniczne. Centrala posiada 128 linii miejskich oraz 128 linii wewnętrznych. W fazie testów znajduje się moduł ACD (Automatic Call Distribution)

• CTI (Computer Telephone Integration)

• System nagrywania i rejestracji rozmów telefonicznych

• Call center przystosowane do obsługi kampanii windykacyjnych: przychodzących w trybie automatycznym, wychodzących w trybie ręcznym

• Narzędzia do wysyłania wiadomości email (system masowej wysyłki)

• System ochrony i ścisłego monitoringu przepływu informacji elektronicznej (ECHELON)

• System nadzorujący pracę serwerów, z funkcją ostrzegania przed zagrożeniami i atakami zewnętrznymi

• System kopii zapasowych zabezpieczających przed nieprzewidzianymi utratami danych.